Laster...

27 og 28 mars 2021

SANDEFJORD OPEN Jubileum1991- 2021
Meld deg på her

Booking link

marker link, deretter høyreklikk for å gå inn

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.o.bokamera.se%2FOnSiteSprayTanning%2FBookTime%3Fevent%3D72607%26date%3D04%252F03%252F2020%26numberOfResourceToBook%3D1%26selectedResourceId%3D0%26fbclid%3DIwAR0m-OquRU37m92UdBEGituhZ239k_9qcHihLUNwqJIL8a1rFnm0wkXRc-A&h=AT3Y867_QsfaFdzSN6UY1g1KsgHkaUg5IR56SJKforJSOR7010IbGKq2wXcfh0T1R1y4R38aeN_kTv7XEQkxouBUwYtUXQw50zXwLhspKA6ZaZpUvy1IR7gdPQZb8BFXceM

ONSITE TAN

OBS!! Fargelegging: Hjertnes Kulturhus, i kjeller på vanlig sted 🙂

Inngangen er på østsiden av bygget rett v siden av utearenaen.

Onsite har enerett på fargelegging inne på hjertnes kulturhus sine områder , all annen fargelegging må foregå andre steder.